Populair-wetenschappelijk

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN


Opzienbarende Ontdekkingen over Taal - 2017 

In toegankelijke stukjes leggen Marten van der Meulen en ik allerlei opzienbarend taalkundig onderzoek uit. O.a. hoe je taal al leert in de baarmoeder, en hoe je met computers kunt achterhalen wie het Wilhelmus geschreven heeft. Paperback, 128 pagina's, uitgeverij Van Dale, €12,50. Bestel hier.


- Uit de recensie van Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie:

"Een van de kenmerken die Milfje tamelijk uniek maakt onder popularisatoren is haar omnivoriteit: ze schrijft net zo lief over spelling als over dialecten, net zo vlot over de invloed van het klimaat op taal als over hoe kinderen al heel jong beginnen hun moedertaal te leren."

"Hoewel Leufkens en Van der Meulen inmiddels jonge dertigers zijn, hebben ze hun aanstekelijke enthousiasme weten te behouden."

Elementair Deeltje: Taal - 2016

In dit boek geef ik een introductie in het fenomeen 'taal'. Paperback, 136 pagina's, uitgeverij Amsterdam University Press, €9,95. Bestel hier.


– Uit de recensie van taalwetenschapster Mathilde Jansen:

"De auteur geeft in begrijpelijke taal een compleet beeld van de taalwetenschap, en weeft de verschillende onderwerpen op een heel natuurlijke manier aan elkaar."

"Leufkens' ervaring met schrijven voor het brede publiek is duidelijk merkbaar in de prettige manier waarop ze haar lezers aan de hand neemt. En tegelijk de inhoud niet schuwt."


– Uit de recensie van taalkundige Steven Delarue:

"Leufkens hanteert een prettig en vlot leesbaar Nederlands, wars van alle moeilijkdoenerij. Tegelijk zijn de hoofdstukken inhoudelijk correct, en sluiten ze aan op de recentste taalwetenschappelijke inzichten."

"[...] voor de geïnteresseerde taalgebruiker - en zijn we dat niet allemaal? - is Leufkens' boekje een vlotte, laagdrempelige inleiding tot de taalkunde."

Het Taaljaar 2016

Een overzicht van alles wat er op taalgebied gebeurde in 2016, met behalve wetenschapsnieuws en taaltrends ook interviews met o.a. Ellie Lust en Jet Bussemaker. Geschreven door Ruud Hendrickx, Ton den Boon, en Sterre Leufkens. Paperback, 176 pagina's, uitgeverij Van Dale, €15,-. Bestel hier.Taal in 2015

Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van het taaljaar 2015, met interviews, artikelen, wetenschapsnieuws, woorden van de maand, weetjes en heel veel lijstjes. Geschreven door Ruud Hendrickx, Ton den Boon, Marten van der Meulen en Sterre Leufkens. Paperback, 176 pagina's, uitgeverij Van Dale, €15,-. Bestel hier.POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN


Onze Taal - 2014 - heden - Onderzocht

Rubriek waarin ik tot de zomer van 2016 met Marten van der Meulen, en sindsdien met Gaston Dorren, het onderzoek van beginnende taalwetenschappers beschrijf.


Onze Taal - 2016 - september

Artikel over het onderzoeksproject waarin ik meewerk aan de UU, over de grammatica van idiomen/uitdrukkingen.

Vaktaal (vakblad voor Neerlandici) - 2015

Recensie van 'De Binnenplaats van Babel' door Salomon Kroonenberg

Absint (blad van Neerlandistiek aan de UvA) - 2012

Stuk over mijn promotie-onderzoek [pdf]​

BLOGS & ONLINE ARTIKELEN


De Taalpassie van Milfje: blog over taal en taalwetenschap door schrijversduo Milfje Meulskens (Marten van der Meulen en Sterre Leufkens).


Op DUB - wekelijks magazine van Universiteit Utrecht


Op research blog van Universiteit Utrecht

  • Moeten we de taalnatuur haar gang laten gaan?

Op Neerlandistiek.nl - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek


Op Taalvoutjes.nl

  • Miauwvoutjes [blog over dierentalen n.a.v. mijn boek 'Elementaire Deeltjes: Taal']


Copyright © 2017 Sterre Leufkens